Προμήθεια, Εγκατάσταση & Λειτουργία συστήματος βέλτιστης δρομολόγησης και τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων στο Κέντρο Διανομής Αττικής-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δημοσιεύτηκε στις 20-07-2017

H εταιρία "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε." -θυγατρική του ΕΛΤΑ- προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...