Οργανωτική Δομή

Διοικητικό Συμβούλιο:

Διευθυντικά Στελέχη:

  • Πανάγος Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής
  • Μαργέλος Ματθαίος, Εμπορικός Διευθυντής
  • Κουνελάκης Γιώργος, Διευθυντής Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών
  • Σιάκας Φίλιππος, Διευθυντής Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας
  • Μάτσας Νικόλαος, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, Ποιότητας & Καινοτομίας

 

ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...