Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αριθμ. 1213/2017 για τη μίσθωση φορτηγών για την μεταφορά αποστολών-αντικειμένων ταχ/ρών σε Θεσ/νίκη - Σέρρες - Δράμα και αντίστροφα (ΚΩΔ. Ε03)

Δημοσιεύτηκε στις 24-02-2017

Διακήρυξη

ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...