Οργανωτική Δομή

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

  • Φειδοπιάστης Αντώνιος του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Αποστολάκος Δημήτριος του Γρηγορίου, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Στεφάνου Αντώνιος του Ιωσήφ, Αντιπρόεδρος
  • Τσάβαλος Ζήκος του Ιωάννη, μέλος
  • Μπουλμέτης Κωνσταντίνος του Ευστράτιου, μέλος
  • Σάντας Ηλίας του Γεωργίου, μέλος
  • Ανδρέου Βασιλική του Ευαγγέλου, μέλος.

ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...