1362/2018 Συνοπτικός Διαγ/σμός για την ανάληψη της σύμβασης προμήθειας - εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού «ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ»

Δημοσιεύτηκε στις 17-04-2018

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.