Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1356/2018 Διεθνούς Ανοικτού Ηλ. Διαγ/σμού σχετικά με «Γενικές Κατασκευές Ανακαίνισης – Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και Φωτισμού – Κλιματισμού και Εξαερισμού»

Δημοσιεύτηκε στις 12-02-2018

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ