Επαναπροκήρυξη υπ΄αριθμ. 1343/2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγ/σμού «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 26-01-2018

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.