Συνοπτικός Διαγωνισμός 1224/2017

Δημοσιεύτηκε στις 06-04-2017

Η εταιρία "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε." -θυγατρική του ΕΛΤΑ- προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Σάκων Αποστολών Π-Π και ΕΜS.

Διαβάστε την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...