Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αριθμ. 1216/2017 για τη μίσθωση φορτηγών για την μεταφορά αποστολών-αντικειμένων ταχ/ρών στο Ν.Αττικής (Δρομ. Ε.01, Ε.02)

Δημοσιεύτηκε στις 24-02-2017

Διακήρυξη

ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...